MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Quelques étudiants qui fréquentent ou ont complété le Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 pensent à l'expérience.

Oreto Domènech imparteix el curs "Bones pràctiques educatives amb TIC: els blogs i les xarxes socials" dins els XXVII Cursos d'Estiu a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, el 7 i 8 de juliol.

Share

Avec la collaboration de: