MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

Laura Borràs imparteix la video-conferència "Literatura digital vs. literatura digitalitzada" de les I Jornades de Català a Sàsser, Institut Ramon Llull, 21 d'abril de 2010.

Share

Con el apoyo de: