MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

Oreto Domènech imparte el curso "Bones pràctiques educatives amb TIC: els blogs i les xarxes socials" en los XXVII Cursos d'Estiu a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, el 7 y 8 de julio.

Share

Con el apoyo de: