MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

Els dies 13, 14 i 15 d'octubre va tenir lloc al Museu d'Art Contemporani de Ni-teroi el seminari internacional organitzat en el marc de l'Erasmus Mundus Interzones a cura de Maria Cristina Franco Ferraz (Universidade Federal Fluminense) i Jonathan Pollock (Université de Perpignan Via-Domitia). Laura Borràs hi participa amb la ponència "La littérature numérique. Une littérature malade?"

Share

Con el apoyo de: