MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

La Bibliothèque Nationale de France exposa l'obra de poesia digital "Cursed poems" creada pel grup Kalamar-i kids al qual pertany Bryan Barrachina membre d'Hermeneia. Més informacions aquí.

Bryan rev

Share

Amb el suport de: