MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

e-learning rev

La Dra Ángela Celis, membre d'Hermeneia ha participat com a ponent el dia 15 d'octubre al Congrés Virtual Mundial de l'E-Learning amb la ponència "Les metafunciones del llenguatge en l'ensenyament virtual". Més ifnormaciones aquí.

Share

Amb el suport de: