MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Assistència i participació al congrés internacional de la ALLC/ACH 2004 a la Universitat de Göteborg (Suècia). Presentació de la comunicació 'Hermeneia: un banco de recursos multilingüe para el estudio de la literatura a través de las tecnologías digitales'.
Share

Amb el suport de: