MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

id_3119

Per una presència digna de la literatura a l'ensenyament.

Manifest


Share

Con el apoyo de: