MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Joan Elies Adell ha participat en la II Trobada de Poetes dels Països Catalans amb la ponència "De les avantguardes històriques a la literatura digital", que se celebra a Girona el 16 de setembre del 2006.
Share

Amb el suport de: