MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Some students who attend or have completed the Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 think about the experience.

alt

El passat 1 de juliol Hermeneia va organitzar el Seminari "LIT&TIC: Connectats a l'ensenyament" a la Universitat de Barcelona. Un Seminari que tenia com a objectiu principal oferir tota una sèrie d’eines, recursos i metodologies per aplicar les TIC a les aules, no només per motivar als alumnes, sinó sobretot per assegurar un ensenyament de qualitat.

Tríptic

Crònica de Laura Santacruz

Crònica Oreto Doménech

tweets de l'acte


Share

Supported by: