MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Some students who attend or have completed the Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 think about the experience.

alt

Laura Borràs participa el dia 1 d'abril a la reunió del International Board of Directors i l'Academic Council del EMJD Inerzones a la Universitat de Zürich.


Share

Supported by: