MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Eugenio Tisseli i Laura Borràs participen a Escribit, Jornadas sobre Literatura y Nuevas Tecnologías, organitzat per l'Asociación Aragonesa de Escritores, del 27 al 30 d'octubre de 2009, a Saragossa.

- Programa - Blog - Vídeo de Laura Borràs

Share

Amb el suport de: