MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

Call for papers” a The Electronic Literature as a Model of Creativity and Innovation in Practice (ELMCIP) pel nou projecte “Remediating the Social” que es celebrarà a Edinburgh College of Art en col·laboració amb New Media Scotland i University College Falmouth dins del projecte de recerca d’ELMCIP.


Share

Con el apoyo de: