MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

Apareix el darrer número de la revista brasilera “Texto Digital”. La revista es presenta com un espai de discussió i reflexió sobre les textualitats electròniques i la cibercultura.


Share

Con el apoyo de: