MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

Nova obra digital de l’artista mexicà Eugenio Tisselli: “Lost + remixed : aka media trash VI”. Una obra inspirada en “brainwash video” projectada per dharma initiative per captar “hostils” després de torturar-los i interrogar-los, amb el propòsit d’induir-los a l’amnèsia.


Share

Con el apoyo de: