MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Some students who attend or have completed the Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 think about the experience.

Apareix el darrer número de la revista brasilera “Texto Digital”. La revista es presenta com un espai de discussió i reflexió sobre les textualitats electròniques i la cibercultura.


Share

Supported by: