MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

El 21 i 22 de maig la professora Laura Borràs imparteix un curs en alfabetització digital, literatura digital i ensenyament de literatura amb ús de les TIC al Campus d'Eivissa de la Universitat de les Illes Balears.

Share

Amb el suport de: