Cyberguide
Présence et diffusion de la littérature sur la toile

Nota introductòria

El cibermapa fou un dels primers apartats que es van confeccionar i que van veure la llum en la pàgina d’Hermeneia. Es va posar en funcionament el mes de juliol de 2002 i pretenia descriure el vast panorama de la literatura a internet a partir d’una classificació que permitira realitzar una primera aportació crítica a la primera fase d’investigació del grup de recerca. Partíem de la idea de Vannevar Bush en la concepció d’un sistema que facilitara l’accés a la informació, és a dir el Memex. Aquesta motivació és la mateixa que ens va dur a nosaltres a intentar definir uns itineraris de navegació que relacionaren la literatura i les noves tecnologies i que ens ajudaren a elaborar una classificació operativa del material que hi havia a la xarxa. Ens vam adonar, però, que la garantia d’un treball rigorós en un àmbit tan ampli com és el de la literatura i les TIC passava inevitablement, a l’hora d’elaborar un cibermapa d’aquestes característiques i amb aquestes dimensions, per un abordatge multidisciplinar que integrés l’interès i les habilitats de filòlegs, teòrics de la literatura, informàtics, documentalistes, etc. En aquest sentit, entenem que aquest cibermapa inicial només és representatiu d’un estadi concret de l’evolució i aplicació de les anomenades noves tecnologies en l’àmbit de les humanitats i, més concretament, en el de l’estudi i la creació literàries. És per això que volem mantenir-lo al si del paraigües d’aquesta web, ja que conserva el testimoni d’un moment determinat així com l’esperit iniciàtic en l’àrea en què s’inscriu el nostre projecte d’investigació.

La literatura a la xarxa i els itineraris d'aproximació

La popularització evident de què ha estat objecte Internet en els últims anys ha tingut una repercussió, en la nostra opinió, molt positiva en l’àmbit de la creació literària i de l’estudi de la literatura. I aquest creixement exponencial del nou mitjà de ‘comunicació’ que representa la xarxa, ens posa un primer parany que cal superar: la vastitud. Per tant, i a l’hora d’elaborar aquesta part de la web hem treballat amb la voluntat d’aconseguir la màxima representativitat en la nostra descripció, i amb el benentès que no podíem partir de la intenció d’exhaustivitat.

La xarxa ha donat la possibilitat tant a institucions com a particulars, en l’àmbit públic o privat d’incloure-hi una quantitat ingent d’informació. En alguns casos aquesta informació representa la transmissió per un nou mitjà d’uns continguts ja coneguts, en d’altres el nou entorn facilita la difusió d’informació inèdita. La facilitat amb què podem fer públics continguts a la xarxa obliga als usuaris a mantenir una certa precaució a l’hora de fer ús de la informació proporcionada. Per altra banda, el dinamisme a la xarxa és també una constant que imposa una certa data de caducitat a tot allò que neixi ja amb una concepció estàtica.

Fetes aquestes consideracions generals, expliquem breument la repercussió de les tecnologies digitals en la literatura i en l’estudi de la literatura i la petjada que tot això ha deixat i deixa a la xarxa. Un dels aspectes que, se’ns dubte, està essent afectat per les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies és el de la creació literària, que com tants altres vessants de la vida social contemporània està tendint a una readaptació o, fins i tot, a una reformulació de cara al nou panorama digital. La literatura generada a partir de les possibilitats que ofereix la xarxa converteix el lector en un dels agents més importants en el procés de creació o recreació literària. El navegant-lector creix en rellevància a la vegada que minva el poder del autor. Caldrà anar resseguint els itineraris que segueix d’ara endavant aquesta manera de fer literatura, que, sens dubte, comença ja a tenir una rellevància significativa.

Com hem dit, a través de la xarxa s’ha posat en circulació el corpus literari que forma part de la nostra tradició cultural, i aquest suport tecnològic, de ben segur, que obre nous horitzons per a aquestes mateixes obres. Una de les iniciatives més populars i més ben rebudes han estat les biblioteques de textos electrònics, que posen a l’abast del lector-usuari ipso facto infinitat de textos emblemàtics i representatius de la literatura. Aquest tipus biblioteques acompleixen una tasca difusora molt interessant i lloable, tot i això, per ésser realment efectives, han d’estar concebudes sobre la base de la rigorositat. L’usuari ha de saber a quin tipus d’edicions o reproduccions accedeix i què pot esperar-ne. Esmentem també l’esforç realitzat per algunes biblioteques presencials per tenir un espai rellevant a la xarxa, amb la generació i inclusió de molts recursos concebuts exclusivament per fer un servei als internautes.

La pàgina d’HERMENEIA passa a formar part d’un entorn virtual a partir del qual la creació de coneixement i la difusió de la recerca poden arribar a ésser més efectius, més accessibles, gràcies a les característiques d'aquest mitjà de comunicació. És per això, que des d'aquesta web també ens volem fer ressò d'aquelles iniciatives que es posen al servei de la recerca i la investigació en la l'àmbit de la literatura. En aquest sentit, una altra de les iniciatives destacables és la que representen les revistes de crítica literària i creació en línia, que han estat concebudes exclusivament per a existir a la xarxa. Sovint el seu format i la seva organització faciliten l'accés a una gran quantitat d'informació especialitzada que en altres èpoques hauria estat molt més difícil d'aconseguir. Per altra banda, volem subratllar també la importància de les pàgines elaborades per grups d'investigació, que posen a l'abast de l'usuari els interessos i els resultats de la recerca i que acompleixen una tasca innovadora i essencial per a la difusió del coneixement. Finalment, destaquem les iniciatives particulars dels investigadors i apassionats de la literatura en general, que d’una manera altruista elaboren i creen pàgines sobre temes literaris, enfocats des dels punts de vista més diversos i insospitats.

El panorama que acabem d'esbossar és, ho assumim, general i incomplet, però la nostra intenció és anar polint-lo i ampliant-lo per tal que resulti útil als interessats en el tema. D’altra banda, el llistat d’enllaços que us proposem a continuació creiem que es poden considerar com una mostra significativa d’allò que podem anar trobant a la xarxa. Per al nostre grup de recerca, l’exploració d’aquestes pàgines representa el primer pas en l’assoliment d’un dels objectius del projecte: descriure el context en el qual HERMENEIA ha de prendre forma. Els enllaços proposats, que són del tot diversos i, com ja hem dit, acompleixen una funció de representativitat, van acompanyats d’una breu descripció de l’organització i dels continguts que presenta cada pàgina. Esperem anar reformulant aquest panorama a mesura que avancem en la nostra investigació, ja que entenem que estem treballant en un àmbit en expansió.

Finalment, direm que aquest apartat de la pàgina completa la voluntat d’un projecte que analitza i valora els canvis que estan tenint lloc en l’àmbit de la literatura en aquesta nova era digital. Amb l’elaboració d’aquest cibermapa, hem volgut deixar constància de la quantitat i la qualitat d’algunes iniciatives que van sorgint a l’entorn de la creació, l’estudi i la difusió de la literatura. Des d’HERMENEIA, creiem que la necessitat de mantenir un nivell de qualitat acceptable com a generadors de contingut, és el mateix que hem d'exigir com a usuaris. A més a més, considerem que la introducció de les noves tecnologies en l’esfera de l’estudi i la creació literàries representarà una fita essencial en l’evolució de la literatura. La nostra condició d’espectadors privilegiats juntament amb la consciència de voler ésser partíceps d’aquesta evolució ens ha dut a plantejar-nos la necessitat d’aquest projecte, i a posar en circulació els primers resultats de recerca.

De visite obligée

Pages de référence

Les personnes et les organisations travaillant dans le domaine des nouvelles technologies et la littérature sont nombreuses. Souvent, le résultat de leur travail est présenté sur des pages web qui constituent une référence dans le domaine qui nous intéresse, sous des angles variés.

- Voice of the Shuttle (FICHE)
- The Massachussetts Institute of Technology (FICHE)
- The Modern World (FICHE)
- The Electronic Literature Organization (FICHE)
- ÉCLAT (FICHE)
- Institut Universitari de l'Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (FICHE)
- Liceus (FICHE)
- The Online Reference Book for Medieval Studies (FICHE)

Théorie littéraire et cyberculture

Théorie tous publics

Ces pages, créées par des groupes de recherche ou des départements d'universités, proposent une approche générale aux études littéraires ou abordent des aspects plus concrets de chaque discipline.

- Contemporary Literary Theory (FICHE)
- The Bahktin Centre (FICHE)
- Projecte Fabula (FICHE)
- Introduction to Literary Theory and Criticism (FICHE)
- Applied Hermeneutics (FICHE)
- Critical Approaches to Culture, Communications and Hypermedia (FICHE)
- Resource Center for Cyberculture Studies (FICHE)
- CTHEORY.net (FICHE)
- The Cyberarts Web (FICHE)
- Cyberstudies Webring (FICHE)
- Postcolonial Studies (FICHE)

Bibliothèques de textes numériques

Bibliothèques numériques

Plusieurs bibliothèques proposent des ouvrages littéraires en plein texte.

- Project Gutenberg (FICHE)
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (FICHE)
- Biblioteca d'autors i literatura italiana (FICHE)
- Esmeralda (FICHE)
- Biblioteca de contes (FICHE)
- Textos clàssics de la literatura espanyola (FICHE)
- El Aleph (FICHE)
- The Philological Museum (FICHE)
- The Electronic Literature Foundation (FICHE)
- Liber-Liber (FICHE)

Monographies: auteurs et thèmes

Sites monographiques

Voici quelques pages consacrées à des écrivains, créées par des chercheurs ou des fondations vouées à l'étude d'un auteur ou d'un sujet concret.

- The World of Dante (FICHE)
- Jorge Luis Borges, Center for Studies and Documentation (FICHE)
- The Cervantes Society of America (FICHE)
- The Thomas Wolfe Web Site (FICHE)
- Centre d'études Georges Simenon (FICHE)
- St. John's College Robert Graves Trust (FICHE)
- Dariana (FICHE)
- Pàgina Personal de Paulo Coelho (FICHE)
- James Joyce (FICHE)
- Doris Lessing (a retrospective) (FICHE)
- The Hemingway Resource Center (FICHE)
- Lawrence Sterne (FICHE)
- Goethe (FICHE)
- Centro de Estudios Senderianos (FICHE)
- Fundació Rafael Alberti (FICHE)
- Fundació Octavio Paz (FICHE)
- Fundació Camilo José Cela (FICHE)
- Centro de Documentación Juan Alfonso de Baena (FICHE)
- Baltasar Gracián (FICHE)
- Garcilaso de la Vega (FICHE)
- Francisco de Quevedo (FICHE)

Bases de données et bibliothèques en ligne

L'information à la portée de tous

Les bases de données rendent plus aisé le travail du chercheur; il en est de même pour les catalogues on line des bibliothèques traditionnelles.

- Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (FICHE)
- Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (FICHE)
- Biblioteca Nacional (FICHE)
- TRACES (FICHE)
- Residencia de Estudiantes (FICHE)
- Base Bibliográfica de Ciencia Ficción y Fantasía (FICHE)

Anthologies de textes littéraires

Anthologies et recueils de textes

Souvent on publie sur la toile des anthologies de textes choisis suivant des critères très variés. C'est parfois un spécialiste ou un passionné d'un thème, un motif, une géographie, qui crée une anthologie consultable sur l'Internet.

- Les poètes du XIXe Siècle (FICHE)
- The Classics Page (FICHE)
- Guías de lectura (FICHE)
- 1000 Years of Romance Poetry (FICHE)
- Literatura argentina (FICHE)

Revues en lique

Revues sur la toile

Les revues numériques constituent un instrument essentiel dans le nouveau cadre de recherche et de diffusion de la création et de la recherche littéraire. Voici quelques adresses intéressantes.

- Espéculo (FICHE)
- El pasajero (FICHE)
- ADAMAR, revista de creación (FICHE)
- Culture Machine (FICHE)
- Oxford Journals (OUP) (FICHE)
- Cercador New Jour (FICHE)

Groupes et projets de recherche

La recherche sous un nouveau format

Pages qui mettent à la disposition des usagers l'activité de groupes de recherche animés par des départements universitaires ou autres institutions. La diffusion de la recherche représente un des progrès les plus enrichissants de le nouvel environnement digital.

- Centro de Estudos de Texto Informatico e Ciberliteratura (FICHE)
- The Victorian Web (FICHE)
- The Labyrinth, Resources for Medieval Studies (FICHE)
- Parnaseo (FICHE)
- Grupo de Estudios del Siglo XVIII (FICHE)
- SEMYR (FICHE)
- Teatro de los Siglos de Oro (FICHE)
- Proyecto Banco (FICHE)
- Proyecto Cervantes (FICHE)

Pages personnelles de ressources

La recherche sous un nouveau format

Pages qui mettent à la disposition des usagers l'activité de groupes de recherche animés par des départements universitaires ou autres institutions. La diffusion de la recherche représente un des progrès les plus enrichissants de le nouvel environnement digital.

- Centro de Estudos de Texto Informatico e Ciberliteratura (FICHE)
- The Victorian Web (FICHE)
- The Labyrinth, Resources for Medieval Studies (FICHE)
- Parnaseo (FICHE)
- Grupo de Estudios del Siglo XVIII (FICHE)
- SEMYR (FICHE)
- Teatro de los Siglos de Oro (FICHE)
- Proyecto Banco (FICHE)
- Proyecto Cervantes (FICHE)

Comptes-rendus sur la toile

Livres et critique

Nous vous proposons quelques liens vers des pages présentant des compte-rendus, des nouveautés, des parutions; bref, des renseignements utiles pour être à la page.

- The Compulsive Reader (FICHE)
- Bibliópolis (FICHE)
- Literarias (FICHE)

Dossiers didactiques

L'enseignement en ligne

Voici plusieurs sites contenant des dossiers de matières universitaires sur la toile, et qui constituent un bon exemple de la diversité de conceptions, de formes et de contenus que le support numérique permet.

- Apuntes 2000 (FICHE)
- Hyperliterature/Hypertheory (FICHE)
- Literatura Anglesa (FICHE)
- Unitat de Suport a la Innovació Docent (FICHE)
- La Recherche du Bonheur au 18ème siècle (FICHE)
- Image Collection Inspired by Dante's Inferno (FICHE)
- LETTRES.NET (FICHE)

Autres

Miscellanées

De tout un peu...

- Grup Enciclopèdia Catalana (FICHE)
- Classics at Oxford (FICHE)
- Aleph Littérature (FICHE)
- Premis Nobel (FICHE)
- Abrecartas (FICHE)
- ASETEL (FICHE)
- Escritores.org (FICHE)
- Escuela de Letras (FICHE)
- Morgana's Observatory (FICHE)

Avec la collaboration de: