MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Alguns estudiants que cursen o han cursat el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinen sobre l'experiència.

Joan Elies Adell participa en com.unica senza frontiere amb la conferència "E-learning e tecnologie nelle scienze umane", Facoltà di Scienze della Formazione Via Is Mirrionis, 1 (Loc. Sa Duchessa) Cagliari, Italy, el 21 de juliol.

Programa

Share

Amb el suport de: