Exemples didactiques

Cet espace rassemble quelques expériences du groupe Hermeneia sur les possibilités des nouvelles technologies dans le domaine de l’enseignement de la littérature.

Portal del projecte Dante

Portal del projecte Dante.

Digitalització temes de literatura Universal.

Laura Borràs i Raffaele Pinto. Digitalitzat per Isaías Herrero
El "Llibre dels Feyts" de Jaume I digital
Lectura d'Ítaca

Lectura d'Ítaca

Laura Borràs
El foll en l'edat mitjana: la interacció entre la imatge i el text
Laura Borràs
El text com a document

- La història de la cultura escrita: filologia i història social
- Microhistòria i la història des de baix
- Un àmbit transversal de recerca

Narcís Figueras
Tirant lo Blanch

Tirant lo Blanch o la pau no passa pels exèrcits

Antònia Carré
La interpretació del text literari

- La teoria literària com a acostament al text
- El comentari de text i els estudis literaris
- Dues grans tendències
- Una proposta metodològica global per a l'anàlisi de textos  literaris

Laura Borràs
La recerca teòrica en literatura

- La recerca teòrica en literatura
- L'espai epistemològic de la teoria literària
- Teoria literària i sentit comú
- Sobre l'escriptura teòrica
- Notícies de la crisi
- La recerca en teoria com a espai dialògic de reflexió

Joan Elies Adell
L'anàlisi semiòtica de la literatura

- L'anàlisi semiòtica de la literatura
- La comunicació literària
- Les fronteres esborradisses del món real
- La literatura com a institució social
- Literatura i mons possibles
- Els paranys del text
- Els mecanismes de la lectura
- L'autenticació del discurs literari
- Perspectiva semàntica: camps de referència del text
- El joc intertextual
- Guia per a l'anàlisi semiòtica del text

Margarida Aritzeta
Étude des 'Fleurs du Mal'

Étude des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Une conception de la poésie et du poète

Evarista García-Peña
Guies de lectura

ÍNDEX

- Antología de la poesía francesa del Siglo XVII
- Antología de la poesía del expresionismo alemán sobre la ciudad
- Antología de la poesía española del Siglo XVII
- Antología de la mar en la poesía española del S.XX
- Antología del cuento
- Antología del discurso crítico literario
- L'Illusion comique
- Les femmes savantes
- Poesía española del S. XX
- Prosa y Ficción de la Literatura Inglesa
- Prosa y Ficción de la Literatura Norteamericana
- El Romancero
- Tormento de Pérez Galdós

Grup L.E.T.Hi. - Universidad Complutense
Amado Nervo: lecturas de una obra en el tiempo

- Una vida en imágenes
- Las ciudades del cronista
- Estampas para una vida
- Transmigraciones y correspondencias
- Poesía dispersa
- Entre dos siglos

Instituto de Invstigaciones Filológicas - UNAM
Travaux d'étudiants en format hypertextuel
L'Atles Català de 1375
Àngel Arana Palomo
Literatura d'avantguarda
Maria Teresa Vilà Torruella
L'adulteri com a tema literari
Maria Teresa Vilà Torruella

La cambra: transformacions de l'espai d'intimitat
Josep Maria Casasús Rodó

Joan Llacuna, el poeta d'Igualada
Jaume Farrés Cobeta

Treballs d'estudiants dins Curs Hipertexto 1. Aproximaciones teóricas, de J. Alejandro Rodríguez

Pedrolo i els 'filòsofs'
Roger Pérez i Brufau

Llesques de 'Pa negre'
Toni Ortiz

Corpus sobre la categoria: "el viatge..."
Joan Masdemont Berga

Miedo en la literatura moderna
Antonio Damián Mellado

L'atzar
Carles Díez Salvador

Ruralisme i literatura
Carles Renau Bort

La adaptación humana
a las situaciones límiteen algunas obras narrativas de ficción

Cira López Fernández

L'adulteri a la literatura
Jaume Marfany Segales

Literatura digital
Jaume Marfany Segales

Avec la collaboration de: