MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Some students who attend or have completed the Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 think about the experience.

Jorge Luiz Antonio, membre d'HERMENEIA, publica l'obra Poesia digital. Un llibre acompanyat d'un DVD que reuneix una completa antologia de poemes digitals i dels seus antecessors, presentant 501 poemes dde 226 poetes difererents i 110 textos teòrics de 73 autors tan brasilers com de tot el món. Les quasi 1500 pàgines de l'obra la converteixen en una publicació important per a la disciplina.

Share

Supported by: