MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Algunos de los estudiantes que cursan o han cursado el Màster en Literatura en l'era digital UB/Grup 62 opinan sobre la experiencia.

Jorge Luiz Antonio, membre d'HERMENEIA, publica l'obra Poesia digital. Un llibre acompanyat d'un DVD que reuneix una completa antologia de poemes digitals i dels seus antecessors, presentant 501 poemes dde 226 poetes difererents i 110 textos teòrics de 73 autors tan brasilers com de tot el món. Les quasi 1500 pàgines de l'obra la converteixen en una publicació important per a la disciplina.

Share

Con el apoyo de: