MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Some students who attend or have completed the Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 think about the experience.

El 21 i 22 de maig la professora Laura Borràs imparteix un curs en alfabetització digital, literatura digital i ensenyament de literatura amb ús de les TIC al Campus d'Eivissa de la Universitat de les Illes Balears.

Share

Supported by: