MÀSTER EN LITERATURA EN L'ERA DIGITAL UB/GRUP 62.
Some students who attend or have completed the Màster en Literatura en l'Era Digital UB/Grup 62 think about the experience.

Oreto Domènech imparteix el curs "Bones pràctiques educatives amb TIC: els blogs i les xarxes socials" dins els XXVII Cursos d'Estiu a l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València, el 7 i 8 de juliol.

Share

Supported by: