Cuadro de texto: La vida
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

       Llengua                               Religió                               Família       

  Mapa actual de la República                   Sostre de la sinagoga Zigeuner               Franz Kafka (als 10 anys) amb

  Txeca.                                                              de Praga, on Franz Kafka va                   les seves germanes: Valli

                                                                           celebrar el seu Bar-mitzvah, i                  (a l'esquerra)  i Elli (al mig).

                                                                          que va ser demolida el 1906.                    

 

                                                                   

      El pare                                Amistat                                Amor        

  Hermann Kafka (1852-1931),              Max Brod (1884-1968), amb qui            Milená Jesenská (1896-1944),

  pare de Franz Kafka,  en una foto       Kafka va mantenir una amistat               amb qui Kafka va mantenir una

  foto datada cap el 1883.                       des del 1902 fins a la seva mort.             relació entre 1920 i 1922.

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Matrimoni                                     Oficin          

                            Franz Kafka i la seva promesa                             Edifici on hi havien les oficines de la 

                                     Felice Bauer en una foto feta                                companyia "Assicurazioni Generali",

                                    durant el seu segon prometatge,                           on Kafka va treballa des de l 'octubre

                                   a Budapest el juliol de 1917.                                 de 1907 fins el juliol de 1908.

 

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                      Escriptura      

                                                                                             Taula que va ser trobada entre les

                                                                           possessions de la família Kafka i que

                                                                           probablement va ser el primer 

                                                                           escriptori de Franz quan era estudiant.

 

 


                                                                                               

Cuadro de texto: L'obra

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        La metamorfosi      

 Portada de la primera edició de "La metamorfosi",

 publicada a l'editorial Kurt Wolff, amb una il·lus-

 tració realitzada per Ottomar Starke, que tal com

 desitjava Franz Kafka no mostra Gregor convertit

en un insecte.