LITERATURA DIGITAL

Jaume Marfany. Filologia Catalana; juny 2008

Índex

 

Apartat 1.  Introducció

a. Justificació
b. Literatura i literatura digital
c. Objectius del treball

 

 

 

Apartat 2.  Textualitats electròniques

a. L'hipertext. L'hipermèdia
b. Antecedents. Els protohipertextos

c. Un nou lector: el lector navegant
 

Apartat 3.  La literatura digital:alguns exemples
a. Introducció
b. Narrativa digital:alguns exemples
c. Poesia digital: alguns exemples
d. Anàlisi de dues obres
    
i. Narrativa:

 Gabriella infinita, de Jaime Alejandro Rodríguez
    ii.Poesia:

10 poemes en 4 dimensions, de Xavier Malbreil

 

Estructura web

 

Apartat 4. Literatura digital en català

a. Introducció
b. Algunes obres
c.. Anàlisi d'una obra
 
i. Narrativa: 

Diari d'una absència, de Laura Borràs Castanyer

Apartat 5. Anàlisi d'una obra

a. La casa sota el temps, d'Isaías Herrero

Kybalion: els set principis

i. Reflexions inicials

I-V. Iniciem el viatge

VI-X. Primera entrada: Pauta orbital

XI-XV. Segona entrada: Iniciació solar galàctica

XVI. Tercera entrada: Habitació mistèrica

ii. Reflexions finals

Apartat 6. Final

a. El futur és infinit

Annex

a. Una conversa amb la màquina

Bibliografia                                               

a. Llibres

b. Webgrafia

c. Altres obres i articles

d.Literatura digital en català