Treball Final de Carrera


L'ATLES CATALÀ

 

 

Autor: Àngel Arana Palomo
aarana@uoc.edu


 

INTRODUCCIÓ L'ATLES CATALÀ
UNA APROXIMACIÓ ICONOGRÀFICA ALTRES MAPES DE L'ÈPOCA

CONCLUSIONS 

BIBLIOGRAFIA


PRELIMINARS
Breu història del document- Mapamundi. Atles. Portolà-  Finalitat de l’Atles-L’autor-La
Cartografia medieval
- Cosmografia/etnografia


NAVEGACIÓ
Descripció-Nota al text-Taula I- Taula II- Taula III-Taula IV-Taula V-
Taula VI
 


SÍMBOLS I ELEMENTS GRÀFICS

Martelori-
Rosa dels Vents
-

Relleu
-
Illes-Aigua-
Ciutats-Escuts-Esglésies-
Figures
MAPES I AUTORS 
Carta Pisana, 1290 
Pietro Vesconte, 1313
Angelino Dulcert, 1339
Viladesters, 1413

Mapa de la web - Crèdits i agraïments


Copyleft Àngel Arana Palomo. 01/07/2002 - Barcelona
És permesa la reproducció, prèvia cita de l'autor i afegint un enllaç a l'article original.